Góra Siewierska

Działki na sprzedaż

 

Wójt Gminy Psary
ogłasza V przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Psary
Przetargi będą przeprowadzone w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.

Informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy II piętro pokój 213, tel. 32 294 49 31

 

Lista Działek wystawionych na przetarg >> kliknij

Informacje zaczerpnięte z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Psary www.bip.psary.pl

Oficjalna strona Gminy Psary www.psary.pl/

 

You have no rights to post comments