Góra Siewierska

Metropolia


Gmina Psary została zaproszona do przystąpienia do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.METROPOLIA? JESTEM NA TAK!
Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim weszła w życie,rozpoczynając formalnie proces budowy metropolii. Projekt powstania metropolii ma charakter pionierski, otwiera nowy etap współpracy pomiędzy miastami. Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu państwa i działaniu wszystkich zaangażowanych gmin
mamy szansę na stworzenie ośrodka metropolitalnego, który będzie definiował cały region i oddziaływał na kraj.
Wykorzystajmy tę szansę, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę.

Nowy związek metropolitalny - nowe możliwości

- Wspólne działanie pozwala na realizowanie zadań nieosiągalnych finansowo i organizacyjnie dla pojedynczych miast;
 
- Centralizacja procesów gwarantuje oszczędności; przykład to wspólny zakup energii realizowany od 5 lat przez Górnośląski Związek Metropolitalny, co dało wiele milionów oszczędności.
 
- Samodzielność w decydowaniu gmin o tym, co i za ile zostanie zrealizowane;
 
- Promocja i wzmocnienie pozycji gmin;
 
- Wpływ poszczególnych gmin na kształtowanie całości związku przy zachowaniu własnej odrębności i indywidualnego charakteru

Zadanie związku Metropolitalnego
- Publiczny transport zbiorowy i zrównoważona mobilność.Dobrze zorganizowany transport to nie tylko jeden bilet na pociąg, autobus i tramwaj, szybka, wygodna i tania komunikacja, pozwalająca na sprawne dotarcie do pracy, szkoły, na zakupy, do kina, to także rozwój infrastruktury rowerowej możliwości planowania nowoczesnej kolei;
 
- Polityka przestrzenna i kształtowanie ładu przestrzennego. Planowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju metropolii, działania rewitalizacyjne, dbałość o estetykę przestrzeni publicznej, współpraca na rzecz rozwoju systemów komunikacji, w tym tras rowerowych;
 
- Promocja.Upowszechnianie w kraju i za granicą wszelkich walorów metropolii - gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, przyrodniczych. Przyciąganie turystów, inwestorów, studentów i potencjalnych mieszkańców.
 
- Rozwój społeczno - gospodarczy. Kompleksowe i wszechstronne działania na rzecz poprawy jakości życia w metropolii oraz inne zadania zlecane przez gminy, uznane za ważne.

Źródła finansowania
Głównym źródłem finansowania nowej metropolii będą wpływy z budżetu państwa pochodzące z podatku PIT. Według szacunków to kwota między 250 a 300 mln złotych. Budżet zasilą także składki gmin.
Środki te będzie można wykorzystać m.in. jako wkład własny, pozwalający ubiegać się o wielomilionowe dotacje unijne. Będzie to stanowić koło zamachowe dla rozwoju gmin związku metropolitalnego.

Każdy jest ważny
Każda gmina będzie miała wpływ na kluczowe decyzje, wykorzystanie środków finansowych oraz zadania realizowane przez związek. Organami związku będą: zgromadzenie, złożone z jednego delegata z każdej gminy oraz zarząd wykonujący zadania przy pomocy urzędu metropolitalnego.

Korzyści z powołania związku
-
Dodatkowe wpływy z budżetu państwa;

- Integracja i rozwój transportu publicznego.

- Oszczędności, wynikające z centralizacji procesów;

- Zrównoważony rozwój regionu;

- Realizacja wspólnych projektów i działań;

Dobre miejsce do życia

- 2,3 tys. km2 powierzchni - największy obszar metropolitalny w kraju, zamieszkały przez 2,37 mln mieszkańców;

- Ponad 200 tys. firm i przedsiębiorstw wytwarzających 8% PKB kraju;
 
- Znakomite zaplecze biznesowe, wykwalifikowana kadra pracownicza;
 
- Atrakcyjne tereny inwestycyjne;
 
- Różnorodność szkół – dostępność kształcenia w każdej dziedzinie nauki;
 
- Prestiżowe wydarzenia kulturalne i sportowe;
 
- Unikalne atrakcje turystyczne.

źródło: www.psary.pl

You have no rights to post comments