Góra Siewierska

Powstaje Zagłębiowski Park Linearny

W dniu 3 lipca 2020 r. gmina Psary podpisała umowę na realizację zadania pn: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy” – etap I. Wykonawcą prac jest firma MAXIMUS Michał Seńków z siedzibą w Tarnowskich Górach. Wartość prac etapu I wynosi 1 516 639,12 zł brutto i w całości pokryta jest dwoma dotacjami: unijną oraz krajową.

 

Programy

Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 8 lipca 2020 r. W ramach realizacji etapu pierwszego zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy biegnący przez cały teren od północnej do południowej części, ścieżka piesza o szerokości 1,2 m oraz plac zabaw w konwencji edukacyjnej, dostosowany dla odbiorców w różnym wieku. Na całej powierzchni placu oraz pod urządzeniami zaprojektowano tzw. nawierzchnię bezpieczną, amortyzującą ewentualny upadek. Na terenie zostaną zamontowane urządzenia rozwijające różne umiejętności (ruchowe, intelektualne, związane z muzyką i fizyką), wykonane zostaną nie wysokie pagórki wymodelowane z nawierzchni bezpiecznej o zróżnicowanej wielkości. Plac poprzeplatany zostanie naturalnie zielonymi okręgami z niskimi nasadzeniami oraz pojedynczymi drzewami.
Powstanie także wieża widokowa zaprojektowana w konstrukcji stalowej z obudową drewnianą o łącznej wysokości 15 metrów. Wzdłuż ścieżek i na placach zaplanowano lokalizację obiektów małej architektury, takich jak ławki z oparciem, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe oraz nośniki informacji wizualnej.
Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 30 listopada 2020 r. Warto zaznaczyć, że przedsięwzięcie to realizowane jest w całości za pozyskane dotacje, bez wkładu ze środków własnych gminy. Ten etap projektu wsparty jest dotacją z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 300 000,00 zł oraz ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach RPOWSL w kwocie 1 216 639,12 zł.
Jest to pierwszy etap prac. W drugim, którego realizację zaplanowano na 2021 rok, powstanie jeszcze park doświadczeń, taras widokowy, różnorodne ścieżki edukacyjne oraz edukacyjne elementy, jak makieta OZE, sztuczne ule, głazy kamienne, zabawki muzyczne, makiety dotykowe, sztuczna pasieka (ule), labirynt z traw wysokich, ogród geologiczny (lapidarium). Wykonane zostanie również oświetlenie terenu.

Głównym celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej w gminie Psary poprzez utworzenie plenerowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej. Zasadniczym zadaniem CEE będzie zwiększenie świadomości realnych problemów dotyczących środowiska oraz ukształtowania trwałych postaw ekologicznych. Centrum edukacyjne gotowe ma być na początku 2022 r. Na uwagę zasługuje niezwykle korzystny montaż finansowy przedsięwzięcia, całość inwestycji finansowana jest prawie w 100% z pozyskanych środków w wysokości 2,8 mln zł dotacji z unii europejskiej oraz w kwocie 1,3 mln zł z Metropolitalnego Funduszu Ograniczenia Niskiej Emisji.

You have no rights to post comments