Góra Siewierska

Teren za OSP - miejscem dla odpoczynku

           Zagospodarowanie terenu przy naszym Domu Kultury/OSP pomimo niewielkich przeszkód w dostawie sprzętów i materiałów jest systematycznie realizowane. Odbiór techniczny nastąpi w końcu mają 2024. W dniu wczorajszym uzgadniałam z działem inwestycji kolorystykę podłoży poliuretanowych zaplanowanych pod urządzenia zabawowe.

Nabór wniosków na dotacje celowe

14 lutego rusza gminna dotacja na usunięcie azbestu

Mieszkańcy naszej gminy po raz kolejny mogą skorzystać z dofinansowania na zadanie, które służy ochronie środowiska. 14 lutego rusza nabór wniosków na dotacje celowe, dzięki którym można usunąć i unieszkodliwić wyroby zawierające azbest z terenu gminy Psary.

Azbest, zwłaszcza w latach 60-tych stosowany był na szeroką skalę w budownictwie. Jednak po przeprowadzonych w późniejszych latach badaniach, uznany został za rakotwórczy. Wyroby, które go zawierają są źródłem emisji włókien, których wdychanie i gromadzenie się w płucach może powodować poważne choroby układu oddechowego, w tym nowotwory. Dlatego tak ważne jest, by były usuwane.

W zeszłym roku radni gminy Psary podjęli uchwały, dzięki którym mieszkańcy naszej gminy mogą otrzymać dotację celową na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Kto i na co może otrzymać dotację?

link źródło: www.psary.pl

 

Ewidencja Źródła Ciepła

Informacja dla właścicieli i zarządców budynków

Z dniem 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Celem ewidencji jest poprawa jakości powietrza, likwidacja przyczyny emisji zanieczyszczeń tworzących smog.Centralna Ewidencja Emisji Budynków ma być ważnym narzędziem w procesie wymiany starych kotłów CO jak również miejscem gdzie będą dostępne informacje odnośnie programów finansowania wymiany pieców.

Deklarację mają obowiązek złożyć wszyscy właściciele i zarządcy budynków. Dla budynków, które już istnieją przed 1 lipca w terminie 12 m-cy. Dla nowo wybudowanych do 14 dni.

Więcej informacji na stronach:

Gówny Urząd Nadzoru Budowlanego

Instrukcja składania deklaracji kliknij link

Miejsce skłożenia deklaracji kliknij link

 

Pomoc poszkodowanym

   24 czerwca w godzinach popołudniowych nad naszą wsią przeszła nawałnica rozmiarów dotąd niespotykanych. Grad w wielkości od kilku do kilkunastu cm miejscami. W wyniku gradobicia uszkodzeniu uległo wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych. Uszkodzeniu w znacznym stopniu uległy również pozostawione na zewnątrz samochody. Z pomocą poszkodowanym wyszła Gmina Psary. Na swej stronie opublikowała artykuł " Pomoc poszkodowanym w wyniku gradobicia" Link na dole pod artykułem.

źródło:

[..] Gmina Psary włączyła się w pomoc przy zabezpieczaniu budynków zamieszkałych przez ludzi. Osoby poszkodowane, które potrzebują pomocy w zabezpieczaniu dachów swoich domów, mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy w Psarach lub dzwonić na numery telefonów: 32 29 44 900 oraz 885 575 028. W pierwszej kolejności będziemy zabezpieczać zamieszkałe budynki, które wymagają pilnej interwencji, a powstałe już szkody mogą skutkować kolejnymi. Obecnie Gmina wynajęła 2 zwyżki wraz z obsługą, które już zabezpieczają plandekami uszkodzone dachy. kliknij link

Komunikat ministerstwa Spraw Wewnęrznych i Administracji

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

kliknij link

pdf zasady