Góra Siewierska

Radna Krystyna Kluszczyk - o sobie

Kilka słów o mnie celem autoprezentacji:
Jestem rdzenną górzanką "z dziada i pradziada".Urodziłam się w 1956 roku w rodzinie społeczników i aktywistów mających na celu poprawę życia mieszkańców Góry Siewierskiej.Mój dziadek przez wiele lat sprawował funkcję sołtysa, będąc także współtwórcą OSP w naszej miejscowości. Ojciec piastował przez kilka kadencji funkcję radnego Gromadzkiej Rady Narodowej,a następnie Rady Gminnej. Działalność ojca Józefa wespół z innymi zaangażowanymi osobami przyczyniła się znacząco do zainicjowania procesu istotnych zmian dokonanych w naszej wsi począwszy od instalacji wodociągu, budowy szkoły podstawowej, gazyfikacji, powstania orkiestry dętej oraz budowy Domu Strażaka. Często aktywność społeczna przeważała nad wspieraniem potrzeb rodziny.Wiele lat również prezesował OSP będąc także kapelmistrzem naszej orkiestry dętej.
Moja rodzina to mąż Henryk,córki Małgorzata i Magdalena.Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyłam również Szkołę Muzyczną w Będzinie jak i posiadam kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą oraz europejski certyfikat z zakresu kinezjologii edukacyjnej.Córki także posiadają wyższe wykształcenie.Małgorzata jest filologiem anglistki, natomiast Magdalena polonistką, psychologiem, coachem-trenerem jak i aktywnie współdziała w Stowarzyszeniu SOS Haski.
Kim jestem ? Z pewnością byłam i jestem pasjonatem wychowania przedszkolnego. Będąc zodiakalnym Bykiem jestem osobą pracowitą, gospodarną, inicjatywną ,przedsiębiorczą, twórczą z ogromną dozą samozaparcia. Lubię ludzi i jestem na nich otwarta.Jestem szczerze otwarta na ludzkie potrzeby, problemy ,kłopoty i zawiłości życia codziennego.Udało mi się pomóc wielu osobom : dzieciom i dorosłym ,- jestem z tegoż faktu szczęśliwa, mając poczucie ogromnej satysfakcji.
Moja pedagogiczna praca zawodowa przez okres 36 lat związana była z Górą Siewierską oraz Strzyżowicami. Pierwsi wychowankowie to rocznik 1972 ,a ostatni to rocznik 2014. W roku 1988 zaproponowano mi utworzenie, a poniekąd "budowę" przedszkola w Strzyżowicach, które stworzyłam od tzw.łyżki. Dyrektorowałam placówce przez 26 lat. Systematycznie budowałam wizerunek przedszkola, sukcesywnie wespół z kadrą pracowniczą pracowałam nad jakością i poziomem pracy edukacyjnej .Intensywnie dokształcałam się jak i organizowałam dokształcanie zatrudnionym nauczycielom (organizacja form kształceniowych dotyczyła nauczycieli naszej gminy jak i gmin i miast ościennych) umożliwiając pozyskiwanie różnorakich, dodatkowych kwalifikacji. Oczkiem w mojej hierarchii potrzeb stała się estetyka wnętrz ,zasobność w nowoczesne pomoce dydaktyczne,sprzęt oraz garderobę teatralną.Przedszkole "rozrosło" się z dwóch oddziałów do pięciu. Postawa poszukująca i ciągły niedosyt dążności do zawodowej perfekcji spowodował zdobycie sporej ilość certyfikatów,w tym kilka międzynarodowych oraz sukcesów na niwie powiatowej i ogólnopolskiej.
Realizowaliśmy przez okres czterech lat wspaniałe projekty unijne. W roku 2008 po wielu zabiegach i trudach udało się rozbudować placówkę. W trakcie kierowania przedszkolem pozyskałam od sponsorów i darczyńców około 100 tys. złotych na unowocześnianie bazy materialnej. Z tychże środków powstał nowy plac zabaw (rekultywacja terenu po rozbudowie, trawiasta nawierzchnia), zakupiono wiele urządzeń zabawowych, kserokopiarkę, telewizory 50 cali, radiomagnetofony,-boomboxy, tablicę interaktywną z oprzyrządowaniem, doposażono blok kuchenny ,partycypowano w kosztach malowania przedszkola, zakupiono stroje ułanów, stroje szlacheckie itd.
Zostałam nagrodzona wieloma nagrodami wójta, kilkoma nagrodami kuratora śląskiego oraz nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.
Sądzę, iż moja postawa oraz aktywność zawodowa połączona z bieżącym kontaktem i współpracą z samorządem przez tak długi okres pełnienia funkcji dyrektora placówki oświatowej ułatwi mi sprawowanie funkcji radnej dla wspólnego dobra i potrzeb mieszkańców ,-tych młodszych i starszych oraz systematycznego, zrównoważonego rozwoju gminy.

Kolejna kadencja 2018-2023 stała się faktem, bez możliwości wyborczej rywalizacji z powodu braku kontrkandydatów. Staram się być bardzo aktywna we wszystkich obszarach funkcjonowania miejscowości i gminy. Zostałam przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Środowiska i Spraw Społecznych.