Góra Siewierska

Dane demograficzneGóra Siewierska na koniec 2006 r. liczy 220 budynków mieszkalnych, które zamieszkuje
845 mieszkańców w tym 445 kobiet, co stanowi 52,66%.


Dzieci do lat 14 125 osób, w tym 65 dziewcząt
Młodzież i starsi 15-24 lat 96 osób, w tym 47 kobiet
Dorośli 25-44 lat 250 osób, w tym 128 kobiet
Dorośli 45-65 lat 249 osób, w tym 126 kobiet
powyżej 65 lat 125 osób, w tym 79 kobiet

 

W 2006 r. urodziło się 7 dzieci, w tym 3 dziewczynki.W 2006 r. zmarło 13 osób, w tym 5 kobiet.W gospodarstwie domowym średnio zamieszkują 3,84 osoby.Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2006 r. w Gminie Psary wynosi w poszczególnych latach:

 

  • 2002 r. - 10 879 osób
  • 2003 r. - 10 885 osób
  • 2004 r. - 10 941 osób
  • 2005 r. - 11 003 osoby
  • 2006 r. - 11 103 osoby

 

Najstarszą mieszkanką naszej wsi była pani Bronisława Nowak

która dożyła aż 102 lat

Zmarła 16 sierpnia 2011r