Góra Siewierska

Jubileusze

 

Obecnym i przyszłym mieszkańcom Góry Siewierskiej,którzy napiszą następne karty historii tej wsi

 

W 2007 roku wieś Góra Siewierska obchodziła aż trzy jubileusze, poniżej pokrótce opisałam historie powstania wsi, następnie Ochotniczej Strazy Pożarnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich

 

650 lat Góry Siewierskiej

 

W 2007 r. wieś Góra Siewierska obchodziła swój wielki jubileusz 650-lecie powstania. Za datę powstania przyjmuje się 1357 r. Dla uczczenia tego ważnego dla nas faktu zostało wydane jubileuszowe opracowanie krótkiej monografii Sołectwa Góry Siewierskiej. Praca niniejsza ma służyć lepszemu poznaniu przez mieszkańców, i nie tylko, dziejów wsi, ludzi, którzy te dzieje tworzyli. ..... więcej .....
 

80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej

 

Swoje święto obchodziła też Ochotnicza Straż Pożarna. To już 80 lat minęło od momentu powstania. Założycielami byli:Eugeniusz Barański,Stanisław Sobieraj,Jan Barański, Edward Czerski,Roman Dróżdż, Franciszek Dróżdż,Jan Flak, Władysław Kańtoch, Stanisław Kotuła, Wiktor Kotuła, Franciszek Drzewiecki,Marcin Kotuła.OSP powstała w 1927 r w okresie nie międzywojennym, gdy wieś należała administracyjnie do województwa kieleckiego.Obowiązywał jeszcze wówczas, rzadko spotykany , nawet w Polsce szlacheckiej, archaiczny podział stanowy na Górę Siewierską rządową i Górę Siewierską wieś.... więcej
 

70 lat Koła Gospodyń Wiejskich

 
Koło Gospodyń Wiejskich w Górze Siewierskiej powstało w 1937r. z inicjatywy czterech wiejskich społeczniczek: Ireny Nowickiej, Józefy Barańskiej, Antoniny Ligęza i Antoniny Sorn oraz Ówczesnego Kierownictwa Szkoły Podstawowej Władysława Dudy.Pragnęli oni zachować dla następnych pokoleń Starowiejskie zwyczaje i obyczaje oraz regionalne piesni ludowe. ... więcej